Trang chủ - Bắn cá vàng

Tầm nhìn và Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, thi công, xây lắp công trình dân dụng và công nghiệp.

SỨ MỆNH

Đối với thị trường:

  • Phát triển trung tâm thương mại, khu đô thị,  nhà ở xã hội phục vụ lợi ích cho cộng đồng dân cư.
  • Kiến tạo không gian sống hoàn hảo, kiến trúc độc đáo, chất lượng vượt trội, mang lại giá trị sống cho con người

Đối với nhân viên:

  • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, nhằm phát huy tối đa năng lực, tạo điều kiện thu nhập cao và phát triển công bằng cho tất cả các nhân viên
  • Giữ vững và nêu cao khẩu hiệu “Tôi là công ty, công ty là tôi” với mong muốn mỗi nhân viên trong công ty như 1 thành viên trong đại gia đình Bắn cá vàng

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

  • “Tín”: Chúng tôi luôn lấy chữ “Tín” là 1 trong những phương châm hoạt động, là danh dự của công ty, bảo vệ chữ “Tín” như bảo vệ danh dự của chính mình. Luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết.
  • “Tâm”: Mọi công việc luôn xuất phát từ chữ tâm. Luôn coi trọng và tôn trọng pháp luật.
  • “Trí”: Coi sự sáng tạo là đòn bẩy phát triển.
  • “Nhân”: Người lao động là tài sản quý giá nhất, luôn chú trọng việc tìm và phát triển nhân tài.

CHAT VỚI CHÚNG TÔI